Общи условия на „Клима Инженеринг 2016” ЕООД за покупко-продажби през електронен сайт

Настоящите общи условия са в сила от 03.09.2016г. и уреждат начина и условията за покупко-продажби през електронния сайт https://climatic.bg/, който е собственост на "Клима Инженеринг 2016" ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "Клима Инженеринг 2016" ЕООД и Потребителите. С посещаването на сайта https://climatic.bg, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.

1. Общи положения

"Клима Инженеринг 2016" ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 204169875, с адрес на седалище: гр. София, бул. Витоша, №63.

"Клима Инженеринг 2016" ЕООД е собственик на интернет страницата https://climatic.bg, която представлява магазин за електронна търговия за продажбата на климатична, охладителна и отоплителна.

Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия за ползване. Ако лицето не е съгласно с Общите условия ще бъде помолено да не използва уеб сайта.

Всеки потребител, получава правото да разглежда всички материали публикувани в този уеб сайт само и единствено за лична употреба с нетърговска цел, като се спазват всички авторски права.

При регистрация в сайта https://climatic.bg/ Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупкопродажба на стоки от електронния магазин. "Клима Инженеринг 2016" ЕООД гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

2. Информация за публикуваните стоки

Всички стоки публикувани на сайта https://climatic.bg са посочени с цена в български лев и ДДС. "Клима Инженеринг 2016" ЕООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките, относно техническите им характеристики е невярна. "Клима Инженеринг 2016" ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Сайтът https://climatic.bg/ не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с представители на "Клима Инженеринг 2016" ЕООД на посочените в сайта телефони.

3. Покупко-продажба на стоки чрез сайта https://climatic.bg

Всеки Потребител има право да закупи стока от сайта https://climatic.bg на посочената в него цена. С цел по-лесна и удобна идентификация, Потребителят може да се регистрира в сайта, като попълни контактна форма за регистрация. По този начин ще има бърз и лесен достъп до всички продукти, които е закупил от сайта https://climatic.bg.

Потребителят може да направи поръчка във https://climatic.bg и без да се регистрира. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. При поръчка без регистрация Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.

Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството й, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена на сайта.

4. Цени и начин на плащане

"Клима Инженеринг 2016" ЕООД има право да променя цените на продуктите посочени на сайта по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

При допуснати технически грешки при публикуване на информация в сайта https://climatic.bg, "Клима Инженеринг 2016" ЕООД има право да откаже изпълнение на договора без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.

При промоции и намаления обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Начините за плащане на стоки в сайта https://climatic.bg са в брой, по банков път, с наложен платеж при доставка. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния и паричен размер посочен в сайта, чрез един от посочените начин на плащане.

5. Доставка на стоки

Всяка поръчана стока от сайта https://climatic.bg ще бъде доставена до посочено от Потребителя населено място в България. За всички климатици доставката до адрес, посочен от Потребителя е напълно безплатна. Доставката се извършва до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката, направена от Потребителя.

6. Отказ от стока

Всеки потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване в случай, че тя не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката. Съгласно чл. 55 от ЗЗП "Клима Инженеринг 2016" ЕООД може да приеме върнатата покупка единствено, ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
Транспортните и други разходи са за сметка на Потребителя.

7. Гаранционно обслужване

Всички стоки на сайта https://climatic.bg, които притежават електронни компоненти, се продават със законната им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. "Клима Инженеринг 2016" ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:

- гаранционната карта на продукта е изгубена;
- е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
- се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
- е нарушена физическата цялост на изделието.

В зависимост от вида на закупената техника гаранционното обслужване се поема от "Клима Инженеринг 2016" ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.